Realizēts LEADER projekts

Realizēts LEADER projekts
17 Feb
14:32, 17.Februāris, 2021

Realizēts LEADER projekts. Radīti vairāki jauni pakalpojumi. Uzbūvēti vairāki EKO namiņi, pirtis un Api terapijas namiņš.